Grunnkurs

Informasjon om kurset

Informasjon

Kurset gjennomføres som

1) Kveldskurs over 3 uker (man, tirs, ons, tors) + 2 eksamensdager (taksameter- og kjentmannsprøve)

eller

2) Intensivkurs over 2 helger (fre, lør, søn) + 2 eksamensdager (taksameter-/kjentmannsprøve).

 

Kurset gir grunnleggende kompetanse for utøvelse av taxisjåføryrket. Tema som omhandles i løpet av kurset er helse-miljø-sikkerhet (HMS) m/aktuelle lover og bestemmelser, lokalkunnskap, førstehjelp, forebygging av vold og trusler, service og kundebehandling, trafikksikkerhet og bruk av taksameter.

Kurset har en varighet på ca. 40 timer og avsluttes med skriftlig taksameter- og kjentmannsprøve.

Kursavgift: 6000,- kroner inkl. kursmateriell. Betalingen kan deles i 2 avdrag/terminer (faktura).

Studenter m/gyldig studentbevis og pensjonister gis 50 % rabatt (3000,- kroner).

NAV: Vi får ofte forespørsler om NAV vil dekke kurset (kursavgiften). Dette må du ta opp med ditt lokale NAV-kontor. Dersom NAV skal dekke kursavgiften må bekreftelse (tilsagn) sendes til TrønderTaxi AS.

Utdanning (kurs) og ansettelse: TrønderTaxi gjør oppmerksom på at utdanningen ikke automatisk fører til ansettelse i selskapet. Gjennomført og bestått opplæring gir imidlertid meget gode jobbmuligheter.

 

Tid og sted

Varighet: 

Kveldskurs: 3 uker + 2 eksamensdager.

Intensivkurs: 2 helger + 2 eksamensdager.

Tidspunkt:

Kveldskurs: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag kl. 17:00 - 20:00.

Intensivkurs: Fredag kl. 17:00 - 20:00, lørdag og søndag kl. 10:00 - 16:00.

Sted: TrønderTaxi AS, Brøsetvegen 145 B, 7069 Trondheim. [se kart]

Kursplass

 • 1. Utfylling og innsending av søknadskjema. Søknader som ikke vurderes vil ikke bli besvart.
 • 2. Aktuelle søkere vil bli kontaktet for avtale om intervju, med evt. språktest.
 • 3. Aktuelle kursdeltakere henvises til gjennomføring av praktisk kjøretest hos Trondheim Trafikkskole.  Timebestilling: tlf. 73 52 46 62. Kostnad: 1000,- kroner (betales direkte til trafikkskolen).
 • 4. Aktuelle kursdeltakere vil få bekreftelse om kursplass innen 1 uke etter intervju.
 • 5. Kursavgift betales til TrønderTaxi AS via tilsendt faktura.
 • 6. Kursavgiften dekker kursmateriell: 1 gatenavnregister og 1 bykart.

Krav

 • Du må ha tilfredsstillende vandel godkjent av politiet og være fylt 20 år for å kunne få  kjøreseddel.
 • Du må beherske norsk godt (tilfredsstille krav nivå B1) , både muntlig og skriftlig, i henhold til det europeiske rammeverket for språk.
 • Du må ha bestå praktisk kjøretest.
 • Du må ha egnethet og skikkethet for yrket jf. Lov om yrkestransport § 37 f, 1. ledd.
 • Du må bestå kjentmannsprøve for Trondheim kommune (løyvedistrikt).
 • Du må bestå taksameterprøve.
 • Du må delta på alle moduler i Taxi Grunnkurs.
 • Det er ønskelig med relevant erfaring, utdanning eller kompetanse.
 • Du må ha bodd i Norge i 4 år, hvis du er utenlandsk statsborger.
 • Du må ha original helseattest fra lege, som ikke er eldre enn 3 måneder.

Kursdatoer

KursstartFrist for søknad Ledig plass?
07.12.201806.12.2018Intensivkurs helg Ja
Søk om kursplass »

Kart


© 2018 - Kurs TrønderTaxi AS