Grunnkurs

Informasjon om kurset

Informasjon

Kurset gjennomføres som

1) Kveldskurs over 3 uker (man, tirs, ons, tors) + 2 eksamensdager (taksameter- og kjentmannsprøve)

eller

2) Intensivkurs over 2 helger (fre, lør, søn) + 2 eksamensdager (taksameter-/kjentmannsprøve).

 

Kurset gir grunnleggende kompetanse for utøvelse av taxisjåføryrket. Tema som omhandles i løpet av kurset er helse-miljø-sikkerhet (HMS) m/aktuelle lover og bestemmelser, lokalkunnskap, førstehjelp, forebygging av vold/ran/trusler, salg, service og kundebehandling, trafikksikkerhet og bruk av taksameter.

Kurset har en varighet på ca. 40 timer og avsluttes med skriftlig taksameter-/kjentmannsprøve.

Tid og sted

Varighet: 

Kveldskurs: 3 uker + 2 eksamensdager.

Intensivkurs: 2 helger + 2 eksamensdager.

Tidspunkt:

Kveldskurs: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag kl. 17:00 - 20:00.

Intensivkurs: Fredag kl. 17:00 - 20:00, lørdag og søndag kl. 10:00 - 16:00.

Sted: TrønderTaxi AS, Brøsetvegen 145 B, 7069 Trondheim. [se kart]

Kursavgift: 6000,- kroner inkl. kursmateriell. 50 % rabatt (3000,- kr) for studenter m/gyldig studiebevis og pensjonister. Betalingen kan deles opp i 2 avdrag/terminer (faktura).

Kursplass

 • 1. Utfylling og innsending av søknadskjema. Søknader som ikke vurderes vil ikke bli besvart.
 • 2. Aktuelle søkere vil bli kontaktet for avtale om intervju, med evt. språktest.
 • 3. Aktuelle kursdeltakere henvises til gjennomføring av praktisk kjøretest hos Trondheim Trafikkskole.  Timebestilling: tlf. 73 52 46 62. Kostnad: 1000,- kroner (betales direkte til trafikkskolen).
 • 4. Aktuelle kursdeltakere vil få bekreftelse om kursplass innen 1 uke etter intervju.
 • 5. Kursavgift betales til TrønderTaxi AS via tilsendt faktura.
 • 6. Kursavgiften dekker kursmateriell: 1 kartbok, 1 gatenavnregister og 1 bykart.

Krav

 • Du må ha tilfredsstillende vandel godkjent av politiet og være fylt 20 år for å kunne få  kjøreseddel.
 • Du må beherske norsk godt (tilfredsstille krav nivå B1) , både muntlig og skriftlig, i henhold til det europeiske rammeverket for språk.
 • Du må ha bestå praktisk kjøretest.
 • Du må ha egnethet og skikkethet for yrket jf. Lov om yrkestransport § 37 f, 1. ledd.
 • Du må bestå kjentmannsprøve for Trondheim kommune (løyvedistrikt).
 • Du må bestå taksameterprøve.
 • Du må delta på alle moduler i Taxi Grunnkurs.
 • Det er ønskelig med relevant erfaring, utdanning eller kompetanse.
 • Du må ha bodd i Norge i 4 år, hvis du er utenlandsk statsborger.
 • Du må ha original helseattest fra lege, som ikke er eldre enn 3 måneder.

Kursdatoer

KursstartFrist for søknad Ledig plass?
12.10.201811.10.2018Intensivkurs helg Ja
15.10.201814.10.2018Kveldskurs uke Ja
16.11.201815.11.2018Intensivkurs helg Ja
Søk om kursplass »

Kart


© 2018 - Kurs TrønderTaxi AS