Grunnkurs

Informasjon om kurset

Informasjon

Kurset gir grunnleggende kompetanse for utøvelse av drosjesjåføryrket. Tema som omhandles i løpet av kurset er HMS m/aktuelle lover og bestemmelser, lokalkunnskap, førstehjelp, forebygging av vold/ran/trusler, salg & service, trafikal atferd og taksameterbruk.

Kurset har en varighet på 60 timer og avsluttes med skriftlig taksameter-eksamen og kjentmannsprøve.

Tid og sted

Varighet: 3 uker + 2 eksamensdager

Tidspunkt: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag kl. 17 - 20.

Sted: Brøsetvegen 145 B, 7069 Trondheim. [se kart]

Kursavgift: 6000,- kroner inkl. kursmateriell.

Kursplass

 • 1. Utfylling og innsending av søknadskjema. Søknader som ikke vurderes vil ikke bli besvart.
 • 2. Aktuelle søkere vil bli kontaktet for avtale om intervju, med evt. språktest.
 • 3. Aktuelle kursdeltakere henvises til gjennomføring av praktisk kjøretest hos Trondheim Trafikkskole. Timebestilling: tlf. 73 52 46 62. Kostnad: 1000,- kroner (betales direkte til trafikkskolen ved oppmøte med kort eller kontant).
 • 4. Aktuelle kursdeltakere vil få bekreftelse om kursplass innen 1 uke etter intervju/praktisk kjøretest.
 • 5. Kursavgift: 6000,- kroner betales til TrønderTaxi før kursstart via tilsendt faktura, alternativt med kort eller kontant ved personlig fremmøte på taxisentralen.
 • 6. Kursavgiften dekker 1 uniformsskjorte, 1 uniformsslips, 1 kartbok, 1 gatenavnregister og 1 bykart.

Krav

 • Du må ha tilfredsstillende vandel godkjent av politiet og inneha kjøreseddel.
 • Du må beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig (tilfredsstille krav nivå B1, i henhold til det europeiske rammeverket for språk).
 • Du må ha innehatt førerkort klasse B i min. 2 år og utvise god kjøredyktighet og trafikal forståelse.
 • Du må ha egnethet og skikkethet for yrket jf. selskapets etikk og kultur.
 • Du må bestå kjentmannsprøve for Trondheim.
 • Du må bestå taksameterprøve.
 • Du må fullføre alle moduler i taxi grunnkurs.
 • Det er ønskelig med relevant erfaring, utdanning eller kompetanse.

Kart


© 2017 - Kurs TrønderTaxi AS