KURSOVERSIKT
TrønderTaxi

TrønderTaxi AS har som mål å være landets ledende taxisentral som er best på kvalitet og kompetanse. Vi setter derfor strenge krav til våre sjåførers kunnskap, ferdigheter og holdninger.

TrønderTaxi gjennomfører grunnleggende opplæring (GO) for deg som ønsker å begynne som taxisjåfør hos oss.

Grunnkurs

Kurset har en varighet på 3 uker + 2 eksamensdager (taksameter- og kjentmannsprøve) og bestått kurs kvalifiserer til sjåfør ID-kort hos TrønderTaxi, kjøreseddel fra politiet og gode jobbmuligheter i selskapet.

Kursavgift: 6000,- kroner inkl. kursmateriell.

Les mer » Søk om kursplass »

Lokalkunnskapskurs

Kurset har en varighet på 9 timer (3 kvelder kl. 17-20) + 1 eksamensdag (kjentmannsprøve) og bestått kurs kvalifiserer til søknad om kjøreseddel fra politiet. Kurset gir større muligheter for senere plass på taxi grunnkurs hos TrønderTaxi og/eller jobb hos andre taxiselskap.

Kursavgift: 2500,- kroner inkl. kursmateriell.

Les mer » Søk om kursplass »

For eksisterende sjåfører

Erfaringskurs

Skal gjennomføres innen 1 år etter avsluttet taxi grunnkurs.

Les mer » Påmelding »

Førstehjelpskurs

Skal gjennomføres hvert 3. år.

Les mer » Påmelding »

Økodrivekurs

Skal gjennomføres 1 gang for alle.

Les mer » Påmelding »

Maxitaxikurs

Kurset kommer i tillegg til opplæring iht. Yrkessjåførdirektivet og skal gjennomføres for nye maxi-sjåfører/ årlig kvalitetssikring-tilbud til øvrige sjåfører.

Les mer » Påmelding »

Pasientreiser eKurs

Dette er et obligatorisk kurs (som skal gjennomføres hvert år) for transportører (TrønderTaxi AS) som utfører turoppdrag for Pasientreiser.

Les mer » Ta kurs »

Taxus servicekurs

E-læringskurs som skal gjennomføres 1 gang for alle.

Les mer » Ta kurs »

Løyvekurs

Informasjon finner man på NKIs hjemmeside for nettstudier.

Les mer


© 2017 - Kurs TrønderTaxi AS