KURSOVERSIKT

TrønderTaxi

TrønderTaxi AS har som mål å være landets ledende taxisentral som er best på kvalitet og kompetanse. Vi setter derfor strenge krav til våre sjåførers kunnskap, ferdigheter og holdninger.

TrønderTaxi gjennomfører grunnleggende opplæring (GO) for deg som ønsker å begynne som taxisjåfør hos oss.

Fagkompetanse kurs

Bestått kurs kvalifiserer til sjåførkort hos TrønderTaxi AS, søknad om kjøreseddel m/kjentmannsprøve for Trondheim kommune fra politiet og gode jobbmuligheter i selskapet.

Lokalkunnskapskurs

Bestått kurs kvalifiserer til søknad om kjøreseddel m/godkjent kjentmannsprøve for Trondheim kommune fra politiet. Å inneha kjøreseddel gir økte muligheter for plass på Taxi Grunnkurs hos TrønderTaxi AS og/eller jobb hos andre taxiselskap.

For eksisterende sjåfører

Mer informasjon og påmelding finnes på TrønderTaxis interne side

Etterutdanning av Yrkessjåførkompetanse - YSK

Løyveeksamen for gods- og persontransport må tas hos Statens vegevesen f.o.m. 01.01.2018 for å oppfylle kravene til faglig kompetanse jf. yrkestransportforskriften § 8.

Etterutdanning fagkompetanse - Konflikthåndtering

Kurset er obligatorisk og skal gjennomføres innen 1 år etter avsluttet Taxi Grunnkurs.

Etterutdanning fagkompetanse - Økonomisk kjøring

Kurset er obligatorisk og skal gjennomføres 1 gang for alle.

Etterutdanning fagkompetanse - Yrkesetikk

Kurset er obligatorisk og skal gjennomføres innen 1 år etter avsluttet Taxi Grunnkurs.

Førstehjelpskurs

Skal gjennomføres hvert 3. år.

Maxitaxikurs

Kurset er obligatorisk og gjennomføres som "Grunnkurs Maxitaxi" for nye maxitaxisjåfører.

Pasientreiser

Dette er et obligatorisk kurs (som skal gjennomføres hvert år) for transportører (TrønderTaxi AS) som utfører turoppdrag for Pasientreiser.


© 2018 - Kurs TrønderTaxi AS