Kurs hos TrønderTaxi

TrønderTaxi AS har som mål å være landets ledende taxisentral som er best på kvalitet og kompetanse.

Vi setter derfor strenge krav til våre sjåførers kunnskap, ferdigheter og holdninger.

Fagkompetansekurs

TrønderTaxi AS stiller strenge krav til fagkompetanse for våre sjåfører. Dette skal ivareta samfunnsmessige hensyn slik som beskyttelse av forbrukere, tjenestemottakere og transportsikkerhet. 

Lokalkunnskaps prøve

NB!! Kjentmannsprøve (Lokalkunnskaps prøve) er kun åpen for påmelding for de som har fullført fagkompetansekurs! Søknader fra andre enn interne kursdeltagere vil bli avvist uten videre forklaring. 

For eksisterende sjåfører

Mer informasjon og påmelding finnes på Ekstranett (krever innlogging)

Demenskurs

Et mer demensvennlig samfunn er avgjørende for mange og bra for alle. Derfor tilbyr vi kurs for våre sjåfører som daglig er i kontakt med personer med demens.

Etterutdanning av yrkessjåførkompetanse - YSK

Trøndertaxi AS er godkjent lærested for etterutdanning av yrkessjåførkompetanse (YSK)

Etterutdanning fagkompetanse

Kurset utgjør en del av den obligatoriske sjåførutdanningen og skal gjennomføres innen 1 år etter avsluttet fagkompetanse kurs. Etterutdanning har et omfang på 6 timer fordelt på 2 kurskvelder. 

Førstehjelpskurs Grong

Kurset utgjør en del av den obligatoriske sjåførutdanningen, samt etterutdanning hvert 3. år.

Førstehjelpskurs Hitra

Kurset utgjør en del av den obligatoriske sjåførutdanningen, samt etterutdanning hvert 3. år.

Førstehjelpskurs Innherred

Kurset utgjør en del av den obligatoriske sjåførutdanningen, samt etterutdanning hvert 3. år.

Førstehjelpskurs Melhus

Kurset utgjør en del av den obligatoriske sjåførutdanningen, samt etterutdanning hvert 3. år.

Førstehjelpskurs Namsos

Kurset utgjør en del av den obligatoriske sjåførutdanningen, samt etterutdanning hvert 3. år.

Førstehjelpskurs Orkanger

Kurset utgjør en del av den obligatoriske sjåførutdanningen, samt etterutdanning hvert 3. år.

Førstehjelpskurs Rissa

Kurset utgjør en del av den obligatoriske sjåførutdanningen, samt etterutdanning hvert 3. år.

Førstehjelpskurs Røros

Kurset utgjør en del av den obligatoriske sjåførutdanningen, samt etterutdanning hvert 3. år.

Førstehjelpskurs Rørvik

Kurset utgjør en del av den obligatoriske sjåførutdanningen, samt etterutdanning hvert 3. år.

Førstehjelpskurs Stjørdal

Kurset utgjør en del av den obligatoriske sjåførutdanningen, samt etterutdanning hvert 3. år.

Førstehjelpskurs Støren

Kurset utgjør en del av den obligatoriske sjåførutdanningen, samt etterutdanning hvert 3. år.

Førstehjelpskurs Trondheim

Kurset utgjør en del av den obligatoriske sjåførutdanningen, samt etterutdanning hvert 3. år.

Maxitaxikurs

Kurset er obligatorisk og gjennomføres som "Grunnkurs Maxitaxi" for nye maxitaxisjåfører. Må kunne framvise bekreftelse av bestått YSK-kompetanse før oppstart av bedriftsinternt kurs. 

Pasientreiser

Dette er et obligatorisk kurs som skal gjennomføres hvert år for transportører (sjåfører) som utfører turoppdrag for Pasientreiser. Alle sjåfører i Trøndertaxi AS må gjennomføre dette e-læringskurset hvert år, enten man kjører Pasientreiser eller ikke. 

Taksameterkurs MT410 Dag

Enkel innføring i det nye taksameteret MT410

Taksameterkurs MT410 Ettermiddag

Enkel innføring i det nye taksameteret MT410