KURSOVERSIKT

TrønderTaxi

TrønderTaxi AS har som mål å være landets ledende taxisentral som er best på kvalitet og kompetanse. Vi setter derfor strenge krav til våre sjåførers kunnskap, ferdigheter og holdninger.

TrønderTaxi gjennomfører grunnleggende opplæring (GO) for deg som ønsker å begynne som taxisjåfør hos oss.

Grunnkurs

Kurset har en varighet på 3 uker + 2 eksamensdager (taksameter- og kjentmannsprøve) og bestått kurs kvalifiserer til sjåførkort hos TrønderTaxi, kjøreseddel fra politiet og gode jobbmuligheter i selskapet.

Lokalkunnskapskurs

Kurset har en varighet på 9 undervisningstimer (3 kvelder kl. 17 - 20) + 1 eksamensdag (kjentmannsprøve) og krever noe selvstudier. Bestått kurs kvalifiserer til søknad om kjøreseddel fra politiet. Kurset gir større muligheter for senere plass på taxi grunnkurs hos TrønderTaxi og/eller jobb hos andre taxiselskap.

For eksisterende sjåfører

Mer informasjon og påmelding finnes på TrønderTaxis interne side

Erfaringskurs - Etikk

Skal gjennomføres innen 1 år etter avsluttet taxi grunnkurs.

Erfaringskurs - Konflikt

Skal gjennomføres innen 1 år etter avsluttet taxi grunnkurs.

Førstehjelpskurs

Skal gjennomføres hvert 3. år.

Løyvekurs

Kurset er tilpasset Yrkestransportlovens krav til løyveutdanningen, og er obligatorisk for deg som skal søke løyve.

Maxitaxikurs

Gjennomføres for nye maxi-sjåfører og årlig kvalitetssikring-tilbud til øvrige sjåfører.

Økodrivekurs

Skal gjennomføres 1 gang for alle.

Pasientreiser

Dette er et obligatorisk kurs (som skal gjennomføres hvert år) for transportører (TrønderTaxi AS) som utfører turoppdrag for Pasientreiser.

Servicekurs

E-læringskurs som skal gjennomføres 1 gang for alle.


© 2017 - Kurs TrønderTaxi AS