KURSOVERSIKT

TrønderTaxi

TrønderTaxi AS har som mål å være landets ledende taxisentral som er best på kvalitet og kompetanse. Vi setter derfor strenge krav til våre sjåførers kunnskap, ferdigheter og holdninger.
Hei og velkommen til kursoversikten. Du må være registrert og logget inn for å kunne legge inn søknad. Trykk på Logg inn i menyen.

Fagkompetansekurs

TrønderTaxi AS stiller strenge krav til fagkompetanse for våre sjåfører. Dette skal ivareta samfunnsmessige hensyn slik som beskyttelse av forbrukere, tjenestemottakere og transportsikkerhet. 

 

Kjentmannsprøve

NB!! Kjentmannsprøven er kun åpen for påmelding for de som har fullført fagkompetansekurs! Søknader fra andre enn interne kursdeltagere vil bli avvist uten videre forklaring. 

Prøven har 73 flervalgsspørsmål og det er 2 timer til disp.

 

For eksisterende sjåfører

Mer informasjon og påmelding finnes på TrønderTaxis interne side

Etterutdanning av yrkessjåførkompetanse - YSK

TrønderTaxi AS har inngått et samarbeid med Opplæringskontoret for Transportfag (OLKT) for «Etterutdanning av Yrkessjåførkompetanse».

Etterutdanning fagkompetanse

Kurset utgjør en del av den obligatoriske sjåførutdanningen og skal gjennomføres innen 1 år etter avsluttet Fagkompetanse kurs.

Førstehjelpskurs

Kurset utgjør en del av den obligatoriske sjåførutdanningen, samt etterutdanning hvert 3. år.

Maxitaxikurs

Kurset er obligatorisk og gjennomføres som "Grunnkurs Maxitaxi" for nye maxitaxisjåfører. Må kunne framvise bekreftelse av bestått YSK-kompetanse før oppstart av bedriftsinternt kurs. 

Pasientreiser

Dette er et obligatorisk kurs (som skal gjennomføres hvert år) for transportører (TrønderTaxi AS) som utfører turoppdrag for Pasientreiser.


© 2020 - Kurs TrønderTaxi AS