Grunnet dagens situasjon blir det ikke gjennomført noen kurs før 31.08.20. De som er påmeldt vil få beskjed.

Fagkompetansekurs

Informasjon om kurset

Informasjon

Fagkompetansekurs utgjør hoveddelen av den obligatoriske sjåførutdanningen. Drosjesjåfører skal ha en viss fagkunnskap, særlig av hensyn til å kunne tilby passasjerer med særlige behov nødvendig hjelp. Fagkompetansekrav vil spesielt være viktig for å ivareta sårbare passasjergrupper som personer med nedsatt funksjonsevne, barn og eldre. I tillegg er det ønskelig at sjåførene har kunnskap om og ferdigheter til å håndtere en eventuell ulykkessituasjon eller annen krise.

Fra 2020 vil denne kompetansen legge grunnlaget for ny offentlig sjåføreksamen hos Statens Vegvesen. TrønderTaxi har i tillegg obligatoriske  etterutdanningskurs.

Bestått fagkompetansekurs vil i de fleste tilfeller føre til sjåførkort i selskapet, og gode jobbutsikter. Det vil underveis i kurset vurderes egnethet og skikkethet, og vi forbeholder oss retten til å avslutte kursing uten at man blir tildelt sjåførkort. 

Kurset gjennomføres som

1) Kveldskurs over 3 uker (+ 2 eksamensdager til taksameter- og kjentmannsprøve)

eller

2) Intensivkurs over 2 helger (helg 1: lør, søn/ helg 2: tors, fre, lør, søn) + 2 eksamensdager (taksameter-/kjentmannsprøve).

Tema som omhandles i løpet av kurset er helse-miljø-sikkerhet (HMS) m/aktuelle lover og bestemmelser, lokalkunnskap, førstehjelp, forebygging av vold og trusler, service og kundebehandling, trafikksikkerhet og bruk av taksameter.

Kurset har en varighet på ca. 40 timer og avsluttes med skriftlig taksameter- og kjentmannsprøve.

Kursavgift: 3000,- kroner inkl. kursmateriell. 

Vi får ofte forespørsler om NAV vil dekke kursavgiften. Vår erfaring er at det gjøres i enkelttilfeller, men dette må du ta opp med ditt lokale NAV-kontor. Dersom NAV skal dekke kursavgiften må bekreftelse (tilsagn) sendes til TrønderTaxi AS.

TrønderTaxi gjør oppmerksom på at utdanningen ikke automatisk fører til ansettelse i selskapet. Gjennomført og bestått opplæring gir imidlertid meget gode jobbmuligheter.

 

Tid og sted

Varighet: 

Kveldskurs: 3 uker + 2 eksamensdager.

Intensivkurs: 2 helger + 2 eksamensdager.

Tidspunkt:

Kveldskurs: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag kl. 17:00 - 20:00.

Intensivkurs: Torsdag/fredag kl. 17:00 - 20:00, lørdag/søndag kl. 10:00 - 16:00.

Sted: TrønderTaxi AS, Brøsetvegen 145 B, 7069 Trondheim. [se kart]

Kursplass

 • 1. Utfylling og innsending av søknadskjema
 • 2. Aktuelle søkere vil bli kontaktet for avtale om intervju, med evt. språktest.
 • 3. Aktuelle kursdeltakere henvises til kvalitetssikring av trafikal kompetanse og gjennomføring av praktisk kjøretest hos Trondheim Trafikkskole, tlf. 73 52 46 62 for timebestilling.
 • 4. Aktuelle kursdeltakere vil få bekreftelse om kursplass ca. 2 uker før kursstart.
 • 5. Kursavgift betales til TrønderTaxi AS via tilsendt faktura. Avgiften må betales før kursstart for å beholde tildelt plass. Unntak fra dette vil kun gis ved skiftlig bekreftelse fra NAV om at de bærer kostnaden ved kursdeltagelse. 
 • 6. Kursavgiften dekker alt av kursmateriell.

Krav

 • Du må ha tilfredsstillende vandel godkjent av politiet og være fylt 20 år for å kunne få  kjøreseddel.
 • Du må beherske norsk godt både muntlig og skriftlig (tilfredsstille nivå B1 i henhold til det europeiske rammeverket for språk).
 • Du må ha bestå praktisk kjøretest.
 • Du må ha egnethet og skikkethet for yrket jf. Lov om yrkestransport § 37 f, 1. ledd.
 • Du må bestå kjentmannsprøve for Trondheim kommune (løyvedistrikt).
 • Du må bestå taksameterprøve.
 • Du må delta på alle moduler i Fagkompetanse kurs.
 • Det er ønskelig med relevant erfaring, utdanning eller kompetanse.
 • Du må ha bodd i Norge i 4 år, hvis du er utenlandsk statsborger.
 • Du må ha original helseattest fra lege, som ikke er eldre enn 3 måneder.
 • Du må ha hatt førerkort klasse B i minst 2 år.

Kursdatoer

KursstartFrist for søknad Ledig plass?
31.08.202017.08.2020Nytt grunnkurs. Ja
05.10.202021.09.2020Nytt grunnkurs. Ja
02.11.202019.10.2020Nytt grunnkurs. Ja
Søk om kursplass »

Kart


© 2020 - Kurs TrønderTaxi AS