Informasjon

TrønderTaxi AS har som mål å være landets ledende taxisentral som er best på kvalitet og kompetanse. Vi setter derfor strenge krav til våre sjåførers kunnskap, ferdigheter og holdninger.

Kjøreseddel for yrkessjåfører

Skal du kjøre drosje, minibuss, buss, limousin eller liknende og motta betaling for det, trenger du en kjøreseddel i tillegg til førerkort.

 

1. Før du søker

 • Du må være fylt 20 år og yngre enn 75 år.
 • Du må ha tilfredsstillende vandel.
 • Du må ha hatt førerkort sammenhengende i minumum 2 år. 
 • Er du utenlandsk statsborger, må du som hovedregel ha bodd i Norge i fire år.
 • Du trenger original helseattest fra lege som ikke er eldre enn tre måneder.
 • Du må ha gjennomført og bestått teoriprøve og oppkjøring for drosjesjåførkompetanse hos Statens Vegvesen. 

 

2. Send søknad med vedlegg

 • Fyll ut søknad om kjøreseddel.
 • Du må ha tilfredsstillende vandel.
 • Legg ved
  • original helseattest sammen med utfyllt egenerklæring
  • kopi av gyldig førerkort
  • kompetansebevis fra Statens Vegvesen
 • Send inn søknad med vedlegg til politiet der du bor.

 

3. Motta og oppbevare kjøreseddel

 • Du får tilsendt kjøreseddelen i posten.
 • Du må oppbevare kjøreseddelen i kjøretøyet, slik at du kan vise den frem ved kontroll.
 • Kjøreseddelen er gyldig i 10 år. Husk å søke om ny kjøreseddel før den gamle går ut.

 


 

Klage

Om du ikke får innvilget søknaden din, kan du klage på vedtaket. Du må sende klagen innen tre uker etter at du fikk svar fra politiet. Klagen sender du til politidistriktet som har behandlet søknaden.

Dersom klagen ikke blir tatt til følge, sender politidistriktet saken til Politidirektoratet for klagesaksbehandling.


Vi ønsker alle søkere velkommen, og hvis du har spesielle utfordringer oppfordrer vi deg til å ta kontakt for å høre om vi kan tilrettelegge for disse. Send en e-post til kurs@trondertaxi.no for å få mer informasjon.

Besøksadressen vår er Brøsetvegen 145 B, 7069 Trondheim.

Kart