INFO

Informasjon om kjøreseddel

TrønderTaxi AS har som mål å være landets ledende taxisentral som er best på kvalitet og kompetanse. Vi setter derfor strenge krav til våre sjåførers kunnskap, ferdigheter og holdninger.

Informasjon

For å kunne søke om kjøreseddel hos politiet stilles følgende krav:

  • Fylt 20 år
  • God vandel
  • Helsekrav som førerkortklasse D/DE
  • Registrert bosatt i Norge i 4 år

Søknad om kjøreseddel (egen blankett som du får hos politiet eller laster ned fra internett) og helseattest (egen blankett som du får hos din fastlege eller laster ned fra internett) skal leveres til politiet etter bestått kjentmannsprøve.

OBS! Helseattesten kan ikke være eldre enn 6 mnd.

Vi ønsker alle søkere velkommen, og hvis du har spesielle utfordringer oppfordrer vi deg til å ta kontakt for å høre om vi kan tilrettelegge for disse. Ta kontakt på telefon 73909070 eller send en e-post til kurs@trondertaxi.no for å få mer informasjon.

Besøksadressen vår er Brøsetvegen 145 B, 7069 Trondheim.

Kart


© 2018 - Kurs TrønderTaxi AS